17.85 €
(17.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1051(*)

Slovenski ljudski plesi 1982 za godalni orkester

Slovenski ljudski plesi

Slovene folk dances for string orchestra

1 (Koroško); 2 (Štajersko); 3 (Primorsko); 4 (Bela Krajina); 5 (Rezija); 6 (Gorenjsko); 7 (Prekmurje)

partitur


Author: Alojz Srebotnjak

Instrumentation: archi

Duration: [11 min]

Audio: Ed. DSS 999019