17.85 €
(17.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1872

Preludij in rondo 2006 za klarinet in klavir

Prelude and rondeau for clarinet and piano

Preludij; Rondo

Prelude; Rondeau


Avtor: Ljubo Rančigaj

Solo: cl + pf

Trajanje: [11 min]