16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1788

Requieto - Irrequieto 2003 vključujoč slovensko krajevno ljudsko pesem za fortepiano (klavir)

Requieto - Irrequieto including a Slovenian local folk song for fortepiano (piano)


Avtor: Peter Šavli

Solo: pf

Trajanje: [13 min]

Avdio: Ed. DSS 200973