16.80 €
(16.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1788

Requieto - Irrequieto 2003 vključujoč slovensko krajevno ljudsko pesem za fortepiano (klavir)

Requieto - Irrequieto including a Slovenian local folk song for fortepiano (piano)


Author: Peter Šavli

Solo: pf

Duration: [13 min]

Audio: Ed. DSS 200973