15.75 €
(15.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1658

Meditacija v petih odslikavah 1997 za violočelo in klavir

Meditation in Five Images for violoncello and piano

Mantra ali Uvod; Redčenje; Gostitev; Bližina - klavir solo; Misel ali vzporedja

Mantra or Introduction; Attenuation; Thickening; Vicinity - piano solo; Thought or Parallels


Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Solo: vlc + pf

Trajanje: [19 min]

Avdio: Ed. DSS 200551