16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1377

Šest pesmi 1970, 1973 za mezzosopran in klavir

Six Songs for mezzo-soprano and piano, op. 12 in op. 8

Tri pesmi in modo di musica popolare (Uspavanka ogledalu; Kastanjete; Slovo); Tri večerne pesmi (Večer je dremoten; Rad imam ob reki gaj zeleni; Večer umira)

Three Songs in modo di musica popolare (Sleep; Castagnets; Farewell); Three Evening Songs (The evening is weary; I love the green grove by the river; The evening is dying)


Avtor: Milan Potočnik

Jezik: slo

Besedilo: Frederico Garcia Lorca; Josefina de la Torre; Juan Ramon Jimenez; Antonio Machado

Solo: Mzs + pf

Prevod: v slo Jože Udovič; Peter Levec; Alojz Gradnik

Avdio: Ed. DSS 200033