16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1294*

Solange - So lange, tako dolgo 1991 ali koncert za oboo, harfo in godalni orkester s tolkali

Solange - So long or concerto for oboe, harp and string orchestra with percussion


Avtor: Pavel Mihelčič

Solo: ob,arp

Zasedba: 3perc–archi

Trajanje: [15 min]

Avdio: Ed. DSS 997009