17.85 €
(17.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1054

Slovenski ljudski plesi 1982 za violino in klavir

Slovene folk dances for violin and piano

1 (Koroško); 2 (Štajersko); 3 (Primorsko); 4 (Bela Krajina); 5 (Rezija); 6 (Gorenjsko); 7 (Prekmurje)


Author: Alojz Srebotnjak

Solo: vl + pf

Duration: [11 min]