11.55 €
(11.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 961

Quaterni 1976 za trombon, klavir in metronom

Quaterni for trombone, piano and metronome


Avtor: Darijan Božič

Zasedba: trbn–pf–metr

Trajanje: [5 min]