15.75 €
(15.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 685

Meditations 1973 pour mezzosoprano et piano

Meditacije za mezzosopran in klavir

Meditations for mezzo-soprano and piano


Avtor: Marjan Šijanec

Jezik: slo, it

Besedilo: Salvatore Quasimodo (Neve)

Solo: Mzs + pf