34.65 €
(33.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 2214

Zbirka za flavto in klavir 2020

A collection of compositions for flute and piano 2020

Hambedaj – Duša Indijanca; Cynomys; Iz globočin; Miniaturne variacije na slovensko ljudsko pesem iz Trsta; Magic Wand; Mystical bond with a pond; Veter; Iskanja; Igra ducatov; Auliana; Jezero, gozd in gora; Vetri v polju; Urok

Hambeday - The Soul of an Indian; Cynomys; From the Depths; Miniature Variations on a Slovenian Folk Song from Trieste; Čarobna palica; Mistična povezava z ribnikom; The Wind; Searchings; Game of Dozens; Auliana; Lake, Forest and Mountain; Winds in the Field; Spell


Author: Več avtorjev (ZBIRKA)

Composers: Batista Vladimir; Beovič David; Firšt Leon; Glavina Bojan; Golob Rok; Kamplet Robert; Kopač Peter; Krivokapič Igor; Kumar Aldo; Rozman Anže; Sojar Voglar Črt; Šavli Peter

Solo: fl + pf