29.40 €
(28.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 367

Jago 1967-1968 happening za 8 izvajalcev in magnetofonski trak

Jago happening for 8 performers and tape


Avtor: Darijan Božič

Jezik: slo

Besedilo: W. Shakespeare (po drami Othello)-1, W. Heinrich (po romanu Gottes zweite Garnitur)-2

Solo: 8act

Zasedba: perc–pf–tape,V

Trajanje: [45 min]

Prevod: O. Župančič(1), B. Avsenaka(2)