27.30 €
(26.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 338(*)

Požgana trava (1965, PT rev. 1980) za mezzosopran in orkester

Scorched grass for mezzo-soprano and orchestra

Tvoj glas; Vrnitev; Ujeti volk; Fragmenti iz Prsti jutra

Your voice; The return; Captive wolf; Fragments from the Fingers of the morning


Avtor: Lojze Lebič

Jezik: slo, eng

Besedilo: Dane Zajc

Solo: V[Mzs]

Zasedba: 3(3↔ott).0+eh.2+clb.0.1+cfag–2.2.2.timp.5perc–pf.cel–arp–archi

Trajanje: 14 min

Prevod: Andrej Rijavec, Sonja Kravanja

Avdio: Ed. DSS 996003