34.65 €
(33.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 2001

Oboa in klavir 2012 za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano


Author: Več avtorjev (ZBIRKA)

Composers: Dekleva Igor; Dolenc Pavel; Firšt Nenad; Habe Tomaž; Pustinek Rakar Katarina; Rančigaj Ljubo; Sojar Voglar Črt; Zupančič Brina

Solo: ob + pf

Translation: Andrej Rijavec