48.80 €
(40.00 € brez 22.00 % DDV)

Ed. DSS 1859

Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Nos; Zaspani metuljček; Iz daljave; Kuža spi; Lajna; Ples povodnih konjev; Mimogrede; Pesmica; Pesem siromakov; Beračeva; Narišem spominčico (in dodam pomladni šopek); Razbojniku Ceferinu začne biti srce; Vesela zgodbica o muci (mjav, mjav, mjav); Mucasta pesem; Dadi vadi klavir; Dadi pleše; Moj pes; Mačica se preteguje; Valček; Na trati; Igra; Zjutraj; Iz pravljice; Prvi klastri; Osice; Pipa miru; Prihod Atile; Dva kozlička; Quasimodo; Cigansko dekle; Čopka; Kobilica; Zamišljenost; Strumno; Deževna; Uganka; Zadovoljnost; Preludij; Pesem; Ples; Pastorale; Finale; Zgodbica o koščku sira, miški, mački in bananinem olupku; Snežni valček; Lahke variacije na pesem Kostanjček zaspanček; Lahke variacije na pesem Uspavanka; Vasiljka skače; Veverica; Vesela koračnica; Pokrajina; Molitev; Podoknica; Allegretto; Valse lento; Andante; Pesem gozdov; Valček; Ples komarjev; Na sprehodu; Divertimento št. 1; Divertimento št. 3; Ostinato; Berceuse triste; Medigra; Zimska pravljica; Skrivnostni skarabej

The nose; A sleepy little butterfly; From afar; A doggy is asleep; A hurdy-gurdy; Hippopotami's dance; In passing; The short song; Paupers' song; The beggar's; I draw a forget-me-not (and add a bunch of spring flowers); Robber Ceferin's heart begins to flutter; A merry tale about a pussy-cat; A pussy-like song; Dadi is practising piano; Dadi is dancing; My dog; A kitten is stretching itself; A waltz; In the meadow; Children are playing; In the morning; From a fairy tale; First clustrs; Little wasps; A peace pipe; Attila's arrival; Two goatlings; Quasimodo; A gypsy girl; Moppy; A grasshopper; Pensiveness; Determinedly; A rainy one; A riddle; Contentedness; A prelude; A song; A dance; Pastorale; Finale; A short story about a morsel of cheese, a little mouse, a cat, and a banana peal; A snowy waltz; Simple variations on the song "A sleepy chestnut"; Simple variations on the song "A lullaby"; Vassilka is skipping; A squirrel; A merry march; A landscape; A prayer; A serenade; Allegretto; Valse lento; Andante; The forests sing; A waltz; Mosquitoes' dance; Going for a walk; Divertimento no. 1; Divertimento št. 3; Ostinato; Berceuse triste; An interlude; A winter's tale; The mysterious scarabaeus


Avtor: Več avtorjev (ZBIRKA)

Skladatelji: Bonsak-Kalan Majda; Ciglič Zvonimir; Dekleva Igor; Glavina Bojan; Hrovat Vladimir; Jež Jakob; Jež-Brezavšček Brina; Kalan Pavle; Kopač Peter; Kozina Marjan; Lipovšek Marijan; Mihelčič Pavel; MIHEVC MUNI Marko; Osterc Slavko; Pahor Karol; Potočnik Milan; Pucihar Blaž; Rančigaj Ljubo; Spruk Emil; Šavli Peter; Šenk Nina; Šivic Pavel; Škerjanc Lucijan Marija; Štuhec Igor; Tomc Matija; Voglar Mira; Zrimšek Tanja; Zupančič Brina

Avdio: Ed. DSS 200763