15.75 €
(15.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 500*

Odsevi Hajamovih stihov [1967] za glas in 7 instrumentov

Reflections on Omar Khayyam's poetry for voice and 7 instruments


Avtor: Jakob Jež

Solo: S

Zasedba: cl.fag–tr–arp–vl.vla.vlc

Trajanje: [11 min]