15.75 €
(15.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 500*

Odsevi Hajamovih stihov [1967] za glas in 7 instrumentov

Reflections on Omar Khayyam's poetry for voice and 7 instruments


Author: Jakob Jež

Solo: S

Instrumentation: cl.fag–tr–arp–vl.vla.vlc

Duration: [11 min]