17.85 €
(17.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1882(*)

Polja na gori 2008 za orkester

Fields on the mountain for orchestra

1. V zavetju Starega mesta; 2. Kamni Sv. Ciprijana; 3. Perunov gozd

1. In the shelter of the Old town; 2. Stones of St. Cyprian; 3. Perun's woods


Avtor: David Beovič

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag–4.3.2+trbnb.1–timp.3perc–pf–arp–archi

Trajanje: [11 min]