15.75 €
(15.00 € brez 5.00 % DDV)

Mc. DSS 92

Slovenski samospevi in dueti SLOVENIJA! Dodatek - Transpozicija [za glas in klavir]

Slowenische Lieder & Duette

Songs and Duets from SLOVENIJA! Supplement - Transposition [for voice and piano]

Mak žari; Božji volek; V spominsko knjigo; Pomladni veter

Rot glüht der Mohn; Marienkäfer; Ins Erinnerungsbuch; Frühlingswind

Poopy Glows; Ladybird; In a Memorial Book; Spring Breeze


Avtor: Benjamin Ipavec

Jezik: slo

Besedilo: Cvetko Golar; Oton Župančič; Vojeslav Mole; Oton Župančič

Solo: (Br/B/T/Bar // MzS/Bar/B // A/B // MzS/Bar) + pf