15.75 €
(15.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1727-1

Zgodaj odhajajo; Na večer; To je torej …; Že padajo listi; Iskanje 2001 [zv. 1] za mešani zbor

They are leaving early; Of an evening; So this is …; Leaves are falling; Searching [vol. 1] for mixed choir


Avtor: Samo Vremšak

Jezik: slo

Besedilo: T. Kuntner; I. Minatti; I. Hribovšek

Zbor: SATB

Trajanje: [5 min]