34.65 €
(33.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1727

Zlati zbori ob jubileju [zv. 1 - 12] Zborovska glasba 2005

Golden Choirs for the Jubilee (vol. 1 - 12) Choral music 2005

Zgodaj odhajajo; Na večer; To je torej …; Že padajo listi; Iskanje; Svetla mu pükšica; Oda generalu Maistru; Okno sem; Urška (Podoknica; Urška in hauptman Gašper); Vešče; Veter Poje; Kamen (Skrivnosti kamen; Kamen - urok; Čudežni kamen); K tebi prihajamo; Pozdravljena, Slovenija; Pa bo pomlad prišla; Misel moja; Kosmi časa; Bojim se

They are leaving early; Of an evening; So this is …; Leaves are falling; Searching; His shiny shotgun; Ode to General Maister; I am a window; /; Moths; The wind is singing; The stone; We are coming to thee; Hail, Slovenia; And spring will come; My thought; Flakes of time; Fear


Avtor: Več avtorjev (ZBIRKA)

Skladatelji: Dekleva Igor; Habe Tomaž; Jericijo Stanko; Jež Jakob; Mauri Štefan; Merkù Pavle; Misson Andrej; Močnik Damijan; Srebotnjak Alojz; Strmčnik Maksimiljan; Šavli Peter; Štuhec Igor; Vremšak Samo

Besedilo: Tone Kuntner; Ivan Minatti; Ivan Hribovšek; porabska ljudska; Janez Menart; Anica Horvat; po ljudskem izročilu; Tone Pavček; Ljubka Šorli; Veno Taufer; Marjan Fajdiga

Zbor: SATB //SSAAATTBB // SATB+SATB(1.1.1.1) // TTBrB