16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Mc. DSS 54

Žarčenja treh zvočnih gmot 2006 za klavir

Radiations of Three Clusters for piano

1. Fuzije; 2. Zasevki miru in nemira; 3. Zasevek milosti; 4. Plesni zasevek; 5. Zasevek mutacij; 6. Jedro; 7. Pretok

1. Fusions; 2. Rays of Peace and Restlesness; 3. Ray of Grace; 4. Dancing Ray; 5. Ray of Mutations; 6. Nucleus; 7. Flux


Avtor: Igor Dekleva

Solo: pf

Trajanje: 11 min

Avdio: Ed. DSS 201078