16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 524*

Epistola a Giampaolo de Ferra 1972 per violoncello e cinque

Epistola a Giampaolo de Ferra za violončelo in pet izvajalcev

A Letter to Giampaolo de Ferra for violoncello and five performers


Avtor: Pavle Merkù

Solo: vlc

Zasedba: cl–cor.tr–perc–pf

Trajanje: [9 min]

Avdio: Ed. DSS 200026