19.95 €
(19.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 412(*)

Koncert 1927-28 za violino in 7 instrumentov

Concert pour violon et 7 instrumentes

Concerto for violin and 7 instruments


Avtor: Slavko Osterc

Solo: vl

Zasedba: clpicc.fag–cor.tr–timp–vla.vlc

Trajanje: [11 min]

Avdio: Ed. DSS 200971