Ed. DSS 1853*

Preludij in caprice za tenor tubo in simfonični orkester

Prelude and caprice for tenor tuba and symphony orchestra


Avtor: Tomaž Habe

Solo: euf

Zasedba: orchester

Trajanje: [11 min]

Avdio: Ed. DSS 200655