24.15 €
(23.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1852*

Cvetovi košenin 2001, 2005 za srednji glas, rog in orkester

Meadowland flowers for middle voice, horn and orchestra

1. Otožna jesen; 2. Ne utečeš; 3. Jaz; 4. Obred zatona; 5. Moja tišina

1. Melancholy autumn; 2. You cannot escape; 3. Myself; 4. A ceremony of decline; 5. My quietude


Avtor: Tomaž Habe

Jezik: slo

Besedilo: Aladin Lanc

Solo: Vmz,cor

Zasedba: 3(3↔ott).2(2↔eh).2+clb.0.2.2.3.1–timp.3perc–arp–archi

Trajanje: [18 min]

Avdio: Ed. DSS 200655