19.95 €
(19.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1775*

Archifonia 2005 preludij za godala

Archifonia prelude for strings


Avtor: Lojze Lebič

Zasedba: archi

Trajanje: [14 min]