32.55 €
(31.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1697*

Teharski plemiči 1891 lirična opera v treh dejanjih

The Noblemen of Teharje lyrical opera in three acts


Avtor: Benjamin Ipavec

Jezik: slo

Besedilo: Anton Funtek

Solo: 8V

Zbor: SATB

Zasedba: 1(1↔ott).1.2.0.1–2.2.1.timp.perc–archi

Avdio: Ed. DSS 200870