17.85 €
(17.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1676*

Vocalise concertante 1993 za violončelo solo in godalni orkester

Vocalise concertante for violoncello and string orchestra


Avtor: Slavko L. Šuklar

Solo: vlc

Zasedba: archi

Trajanje: 10 min

Avdio: Ed. DSS 200762