27.30 €
(26.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1647*

Klavirski koncert 2001 za klavir in simfonični orkester

Piano Concerto [for piano and symphony orchestra]


Avtor: Peter Šavli

Solo: pf

Zasedba: 2+ott.2.2+clpicc+clb.0.2–4.2.2.1–3perc–arp–archi(12.10.8.6.4)

Trajanje: 16 min

Avdio: Ed. DSS 200034