34.65 €
(33.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1567*

Nori malar [2000] balet v 7 slikah

Crazy painter ballet in 7 scenes


Avtor: Janez Gregorc

Besedilo: [Dušan Velkaverh po motivih / after motives of C. Baudelaire]

Solo: V[S],fis,vla/saxs

Zasedba: 2(2↔ott).1.2+clb.0.2(2↔cfag)–3.2(1↔flic,2↔flic).2.1–timp.3perc–pf(pf↔cel↔vib)–archi(5.4.3.3.2)

Trajanje: [52 min]

Avdio: Ed. DSS 200335