19.95 €
(19.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1403(*)

Post Art 1992 ali Glej, piše ti Wolfgang za klavir in godalni kvintet ali godalni orkester

Post art or Look, Wolfgang is writting to you for piano and string quintet or string orchestra


Avtor: Aldo Kumar

Solo: pf

Zasedba: vl1.vl2.vla.vlc / archi orch

Trajanje: [13 min]

Avdio: Ed. DSS 998012