19.95 €
(19.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1392(*)

Vrnitev v tišino 1995 za simfonični orkester

Return to silence for symphony orchestra


Avtor: Pavel Mihelčič

Zasedba: 3.1+eh.2+clb.0.1+cfag–5.3.3.1–timp.3perc–pf–archi(16.14.12.10.8)

Trajanje: 13 min

Avdio: Ed. DSS 997009