22.05 €
(21.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1383(*)

Gea 1995 simfonični stavek

Gea symphonic movement


Avtor: Vitja Avsec

Zasedba: 2+ott.2.2+clb.0.2+cfag–4.3.3.1–timp.3perc–pf–arp–archi

Trajanje: [14 min]

Avdio: Ed. DSS 200658