22.05 €
(21.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1368*

Freske 1994 za simfonični orkester

Frescoes for symphony orchestra

Hitro; Široko; Brez oznake

Quick; Broad; Without title


Avtor: Pavel Šivic

Zasedba: 2+ott.2.2+clb.0.2–4.3.3.1–timp.3perc–archi

Trajanje: [14 min]

Avdio: Ed. DSS 999020