11.55 €
(11.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1302*

Adagio 1985 za klarinet in godalni orkester

Adagio for clarinet and string orchestra


Avtor: Alojz Ajdič

Solo: cl

Zasedba: archi

Trajanje: [7 min]

Avdio: Ed. DSS 999017