Uroš Krek (1922-2008)

Ed. DSS 1224(*) Canticum Resianum za mezzosopran in komorni orkester

Uroš Krek

Solo: Mzs

Instrumentation: 0--0--2perc--0--0--archi(6.4.4.3.1)--0

 

Ed. DSS 1399* Caro maestro uglasbena epizoda iz dnevnika Josepha Haydna za glas (sopran, tenor) in orkester

Uroš Krek

Solo: S/T

Instrumentation: 2.2.2.0.2--2.2.0.0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1111(*) Concertino za piccolo in orkester

Uroš Krek

Solo: ott

Instrumentation: 1.1+eh.1+clb.0.1--3.1.0.1--timp-perc--cel--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1582 Concertino za piccolo in orkester: klavirski izvleček

Uroš Krek

Solo: ott + pf

 

Ed. DSS 775 Duo za violino in violončelo

Uroš Krek

Solo: vl.vlc

 

Ed. DSS 389 Episodi concertanti per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto

Uroš Krek

Instrumentation: fl.ob.cl.fag--cor--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1180 Espressivo za flavto in klavir

Espressivo for flute and piano

Uroš Krek

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 983* Godalni kvartet

String quartet

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1620 Godalni kvartet

Quatuor ? cordes

String quartet

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 170(*) Inventiones ferales za violino in godala

Uroš Krek

Solo: vl

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 370 Inventiones ferales za violino in godala

Uroš Krek

Solo: vl

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 99(*) Koncert za rog in godala

Concerto for french horn and strings

Uroš Krek

Solo: cor

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 581 Koncert za rog in godalni orkester: priredba za rog in klavir

Konzert für Horn und Streichorchester: ausgabe für Horn und Klavier

Concerto for horn and strings

Uroš Krek

Solo: cor + pf

 

Ed. DSS 612* Koncert za fagot, godalni orkester s harfo in pavkami

Concerto for bassoon, string orchestra with harp and timpani

Uroš Krek

Solo: fag

Instrumentation: 0--0--timp--0--arp--archi(4.4.2.2.1)--0

 

Ed. DSS 1205* Koncertna fantazija za klarinet in orkester

Concert fantasy for clarinet and orchestra

Uroš Krek

Solo: cl

Instrumentation: 1+ott.1+eh.0+clb.0.1+cfag--2.1.0.0--timp.2perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1149* Koncertni diptihon za violončelo in orkester

Concert diptych for violoncello and orchestra

Uroš Krek

Solo: vlc

Instrumentation: 2+ott.2.2+clb.0.2+cfag--4.2.0.0--timp.3perc--0--arp--archi--0

 

Ed. DSS 614(*) La journeé d'un buffon mala simfonija za kvintet trobil

Uroš Krek

Instrumentation: 0--cor.2tr(1↔cnta↔trpicc,2↔flic).trbn.tba--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 87(*) Mouvements Concertants [za godalni orkester]

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 193 Pet ljudskih pesmi za visoki glas in klavir

Fünf Volkslieder für hohe Stimme und Klavier

Five folk songs for high voice and piano

Uroš Krek

Solo: V[S/T] + pf

 

Ed. DSS 1562* Pet ljudskih pesmi za alt in orkester

Five folk songs for alto and orchestra

Uroš Krek

Solo: A

Instrumentation: 2(2↔ott).2.2+clb.0.2--2.0.0.0--perc--0--arp--archi--salt

 

Ed. DSS 1237* Posvetilo passacaglia na melodijo Gallusovega moteta "Miserer mei deus" za veliki orkester

Dedication passacaglia for large orchestra

Uroš Krek

Instrumentation: 2+ott.2+eh.2+clpicc+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--timp.3perc--0--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1098(*) Rapsodični ples za simfonični orkester

Rhapsodic dance for symphony orchestra

Uroš Krek

Instrumentation: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2--4.3.3.1--timp.perc--0--arp--archi--0

 

Ed. DSS 460(*) Simfonietta za orkester

Uroš Krek

Instrumentation: 2+ott.2.2.0.2--4.2.3.0--timp.perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 613(*) Sinfonia per archi [za veliki godalni orkester]

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi(12.10-12.9.9.6-8)--0

 

Ed. DSS 42 Sonata za violino in klavir

Sonate pour violon et piano

Sonata for violin and piano

Uroš Krek

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 848 Sonata za klarinet in klavir

Uroš Krek

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 1150 Sonata za violončelo in klavir

Uroš Krek

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 431(*) Sonatina za godala

Sonatine pour cordes

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 461 Sonatina za oboo solo

Uroš Krek

Solo: ob

 

Ed. DSS 1089 Sonatina za klarinet in klavir

Uroš Krek

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 688* Spremna glasba k filmu "Povest o dobrih ljudeh" [za zbor in orkester]

Film music for the film for choir and orchestra

Uroš Krek

Choir: SSMzsMzsAA

Instrumentation: 1.0+eh.1(1↔clb).0.0--0--0--0--salt--archi(2.2.2.2.1)

 

Ed. DSS 611* Staroegiptovske strofe za tenor, godalni orkester in dve harfi

Ancient Egyptian strophes for tenor, string orchestra and two harps

Uroš Krek

Solo: T

Instrumentation: 0--0--0--0--2arp--archi--0

 

Ed. DSS 914 Sure une melodie za klavir

Uroš Krek

Solo: pf

 

Ed. DSS 1220 Tri pesmi na ljudsko izročilo za srednji glas in klavir

Drei volkslieder für mittlere Stimme und Klavier

Three folk songs for middle voice and piano

Uroš Krek

Solo: V[Mzs/A] + pf

 

Ed. DSS 1310 Trije impromptuji za solo violino

Three impromptus for solo violin

Uroš Krek

Solo: vl

 

Ed. DSS 870 Trio za violino, violo in violončelo

Uroš Krek

Instrumentation: 0--0--0--0--0--vl.vla.vlc--0