Nana Forte (1981-)

Ed. DSS 1903 Libera me za dva mešana zbora

Nana Forte

Zbor: 2(SATB)

 

Ed. DSS 2094* Zaklinjanje za simfonični orkester

Nana Forte

Zasedba: 1.1.1.0.1 - 2.1.2.0 - timp.perc. - archi

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB

 

Ed. DSS 2045 Zborovska glasba 2013 DSS [zv. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB