Katarina Pustinek Rakar (1979-)

Mc. DSS 207 e.mon@si za flavto in klavir

e.mon@si for flute and piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: fl + pf

 

Mc. DSS 208 e.mon@si za oboo in klavir

e.mon@si for oboe and piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: ob + pf

 

Mc. DSS 209 e.mon@si za klarinet in klavir

e.mon@si for clarinet and piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: cl + pf

 

Mc. DSS 210 e.mon@si za altovski saksofon in klavir

e.mon@si for alto saxophone and piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: saxa + pf

 

Ed. DSS 2088* Hvalnica zemlji za simfonični orkester

Katarina Pustinek Rakar

 

Ed. DSS 2004 Kolo Zbirka samospevov in duetov

Round Dance A Collection od Songs and Duets

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf

 

Mc. DSS 248 Krik za mešani zbor

Scream for mixed choir

Katarina Pustinek Rakar

Choir: SATB

 

Ed. DSS 2087* Nevihta za simfonični orkester

Katarina Pustinek Rakar

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 2070 SONCE zbirka skladb za glas in spremljavo

SUNSHINE A Collection of Compositions for Voice and Accompaniment

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf/ V + fag/saxbr + pf/

 

Mc. DSS 219 Štiri barve za klavir

Four colours for piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: pf

 

Mc. DSS 257 Venec treh dolin za klarinet in klavir

A Garland of Three Valleys for clarinet and piano

Katarina Pustinek Rakar

Solo: cl, pf

 

Ed. DSS 2000 Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: Coro(misto)

 

Ed. DSS 2045 Zborovska glasba 2013 DSS [zv. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: SATB