Maksimiljan FEGUŠ (1948-)

Ed. DSS 1279(*) Deset človeških zapovedi za deset izvajalcev

Ten human commandments for ten performers

Maksimiljan FEGUŠ

Solo: B-Br

Zasedba: fl(fl↔ott).cl.fag--cor.tr.trbn--perc(anche timp)--0--0--vl.cb--0

 

Ed. DSS 1553 Glasba za trobila [za trobilni kvintet]

Music for brass for brass quintet

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: 0--cor.tr1.tr2.trbn.tba--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1576 Godalni kvartet št. 1

String quartet No. 1

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1749 Miniature za kitaro

Maksimiljan FEGUŠ

Solo: chit

 

Ed. DSS 1704 Miniaturne variacije za klavir

Miniature variations for piano

Maksimiljan FEGUŠ

Solo: pf

 

Ed. DSS 1278* Passacaglia za orkester

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: 2(1↔ott).2.2.0.2--4.2.2.1--timp.perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1206* Simfonietta v dveh stavkih za orkester

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: 2+ott.2.2.0.2--2.2.2.1--timp.perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1241* Simfonija [št. 1]

[1st] Symphony

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: 2(2↔ott).2.2.0.2--4.3.3.1--timp.3perc--cel--0--archi--0

 

Ed. DSS 1402 Štiri miniature za pihalni kvintet

Four minatures for woodwind quintet

Maksimiljan FEGUŠ

Zasedba: fl.ob.cl.fag--cor--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1609 Túba mírum za sopran, trobento in orgle

Maksimiljan FEGUŠ

Solo: S

Zasedba: 0--tr(tr↔trpicc)--0--org--0--0--0

 
 
 

Ed. DSS 2017109 Izbrana dela

Selected works

Maksimiljan FEGUŠ