Ljubo Rančigaj (1936-)

Ed. DSS 1962 Balada za violončelo in klavir

Ballad for cello and piano

Ljubo Rančigaj

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 1462 Cantabile in modo classico za violončelo in klavir

Ljubo Rančigaj

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 1927 Duo za flavto in klavir

Ljubo Rančigaj

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1821 Godalni kvartet

String quartet

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1014(*) Koncert za klavir in orkester

Concert for piano and orchestra

Ljubo Rančigaj

Solo: pf

Instrumentation: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.2.3.1--timp.2perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1065* Koncert za orkester

Concerto for orchestra

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--3perc(anche timp)--pf.cel--arp--archi--0

 

Ed. DSS 2137 Larghetto cantabile-Rondo capriccioso za godalni trio

Ljubo Rančigaj

Solo: vl + vla + vlc

 

Ed. DSS 1393 Metamorfoze za klavirski trio

Metamorphoses for piano trio

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 0--0--0--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 1296 Osem mladinskih skladb za klavir

Eight youth compositions for piano

Ljubo Rančigaj

Solo: pf

 

Ed. DSS 1316 Passacaglia za klavirski trio

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 0--0--0--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 1517 Passacaglia za dva klavirja

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 0--0--0--2pf--0--0--0

 

Ed. DSS 1664 Pesmi sanj za mezzosopran in klavir

Dream songs for mezzosoprano and piano

Ljubo Rančigaj

Solo: Mzs + pf

 

Ed. DSS 1039 Pet pesmi za mezzosopran in klavir

Five songs for mezzo-soprano and piano

Ljubo Rančigaj

Solo: Mzs + pf

 

Ed. DSS 1756 Pihalni kvartet

Woodwind quartet

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: fl.ob.cl.fag--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 2026 Pihalni trio za flavto, oboo in fagot

Woodwind trio for flute, oboe and bassoon

Ljubo Rančigaj

Solo: fl + ob + fag

 

Mc. DSS 127 Pod oknom za nizki glas in klavir

Under the Window for low voice and piano

Ljubo Rančigaj

Solo: V+pf

 

Ed. DSS 1872 Preludij in rondo za klarinet in klavir

Prelude and rondeau for clarinet and piano

Ljubo Rančigaj

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Mc. DSS 122 SUMMER MUSIC 2011 za klarinet in klavir

Ljubo Rančigaj

Solo: cl+pf

 

Ed. DSS 1622 Štiri klavirske metamorfoze na lastno temo

Four piano metamorphosis on own theme

Ljubo Rančigaj

Solo: pf

 

Ed. DSS 1354 Tre composizioni in modo classico za klavir

Ljubo Rančigaj

Solo: pf

 

Ed. DSS 1444 Tri monotematske skladbe za klavir

Three monothematic pieces for piano

Ljubo Rančigaj

Solo: pf

 

Ed. DSS 1718 Variacijske skladbe za dva klavirja

Variational compositions for two pianos

Ljubo Rančigaj

Instrumentation: 0--0--0--2pf--0--0--0

 
 
 

Ed. DSS 2016108 DVE ZGODNJI IN POZNEJŠA DELA

TWO EARLY AND LATER WORKS

Ljubo Rančigaj

 
 
 

Ed. DSS 201076 Komorna in simfonična glasba

Chamber and Symphonic Music

Ljubo Rančigaj

 
 
 

Ed. DSS 200337 Solistična in komorna glasba

Solo and Chamber Music

Ljubo Rančigaj