Več avtorjev (ZBIRKA) (-)

Ed. DSS 1884 Flavta in klavir

Flute & piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1651 Klavir 4 ročno

Piano 4 hands

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: pf

Instrumentation: 0--0--0--pfqt--0--0--0

 

Ed. DSS 2004 Kolo Zbirka samospevov in duetov

Round Dance A Collection od Songs and Duets

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf

 

Ed. DSS 1767* Missa Iubilei

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 1420 Oče naš [za glas, zbor in orgle] harmonizacija in priredbe šestih slovenskih skladateljev

The Lord's prayer [for voice, choir and organ] setting to harmony and arrangements by six Slovene composers

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V[A/B]

Choir: SATB + org

 

Ed. DSS 2014 Razpoloženja za flavto in klavir

Moods for flute and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl+pf

 

Ed. DSS 1987 Slovenski samospevi in dueti SLOVENIJA! Mesec v izbi; Kaj bi le gledal; Serenada; Žalostno pismo; Jesenska pesem; Mrak; Vizija; Večerna impresija; Dedek Samonog; Uspavanka II; Ciciban, cicifuj; Pomladni počitek; V noči; Divja roža in bršljan; Pomladna noč; Počitek pod goro; Pesem; Beli oblaki; Pod oknom; Mak žari; Božji volek; V spominsko knjigo; Pomladni veter; Kam?; Pojdem na prejo; V noči; Trobentice; Uspavanka; Na tujih tleh

Slowenische Lieder & Duette Säh er doch her; Serenade; Trauerbrief; Herbstlied; Dämmerung; Vision; Abendliche Impression; Väterchen Nur-ein-Bein; Schlaflied; Ciciban, Cicifuj; Frühlingsrast; In der Nacht; Schlehenblüt; Frühlingsnacht; Rast am Fuß des Berges; Lied; Weiße Wolken; Unterm Fenster; Rot glüht der Mohn; Marienkäfer; Ins Erinnerungsbuch; Frühlingswind; Wohin?; Ich geh zum Spinnen; In der Nacht; Die Schlüsselblumen; Schlaflied; Auf fremdem Boden

Songs and Duets from SLOVENIJA! My fatherland; Jamie, Come Try Me; Serenade; Sad Letter; Autumn Song; Vision; Evening Impression; Grandpa Single-leg; Lullaby no. 2; Ciciban, Cicifuj; Spring Rest; In the Night; Wild Rose and Ivy; Spring Night; Autumn Night; Moon over Mountain Pass; White Clouds; Under the Window; Poppy Glows; Ladybird; In a Memorial Book; Spring Breeze; Where? I'll Watch the Girls Spinning; In the Night; Primroses; Lullaby; Abroad

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 2070 SONCE zbirka skladb za glas in spremljavo

SUNSHINE A Collection of Compositions for Voice and Accompaniment

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf/ V + fag/saxbr + pf/

 

Ed. DSS 15 Štirje samospevi [za glas in klavir]

Four songs for voice and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V[S/Mzs/T/Br] + pf

 

Ed. DSS 1778* Tinko Polovinko

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 1724 Violina & klavir

Violin and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 2209 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 2216 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 1, Pet otroških (priredba za tri sopranske kljunaste flavte)

A collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Arranged by: Gašper Jereb

Solo: rec

 

Ed. DSS 2217 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 2, Štiri ljudske (priredba za tri sopranske kljunaste flavte)

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Arranged by: Silvester Mihelčič st.

Solo: rec

 

Ed. DSS 2219 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 4/1, Skladbe za različne priložnosti I

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Arranged by: Jernej Hostnik

Solo: rec + acc + (euf)

 

Ed. DSS 2220 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 4/2, Skladbe za različne priložnosti II (za tri sopranske kljunaste flavte)

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Arranged by: Gašper Jereb

Solo: rec

 

Ed. DSS 2221 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 5, Pesmice o zimi

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: rec + (V) + (acc)

Instrumentation: archi (1.1.0.1.0) + (arp)

 

Ed. DSS 2223 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 6/2, Avtorske skladbe II

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: rec + pf

 

Ed. DSS 2224 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 6/3, Avtorske skladbe III

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: rec + vlc + pf

 

Ed. DSS 2226 Zbirka slovenskih skladb za kljunasto flavto Del 6/5, Avtorske skladbe V

A Collection of Slovenian Compositions for the Recorder

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: rec

 

Ed. DSS 2214 Zbirka za flavto in klavir 2020

A collection of compositions for flute and piano 2020

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB

 

Ed. DSS 1911 Zborovska glasba 2009 DSS [zv. 1 - 8]

Choral music 2009 DSS [vol. 1 - 8] Nine Vignettes; Verses and Thoughts of the Four Poets; One is Not Alone; Poets; Flintstone from the Sun; I Carry the Sun Towards You; Solitude; The Storm - Tango

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: SSAA // TTBB // ZZBrBrBB // SATB

 

Ed. DSS 2000 Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: Coro(misto)

 

Ed. DSS 2045 Zborovska glasba 2013 DSS [zv. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: SATB

 

Ed. DSS 1777 Zgodnji slovenski samospevi

Early Slovenian Art Songs

Early Slovenian Art Songs

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf

 

Ed. DSS 1727 Zlati zbori ob jubileju [zv. 1 - 12] Zborovska glasba 2005

Golden Choirs for the Jubilee (vol. 1 - 12) Choral music 2005

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: SATB //SSAAATTBB // SATB+SATB(1.1.1.1) // TTBrB

 
 
 

Ed. DSS 998011 Ansambel SLAVKO OSTERC

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2018114 Canticum Slovenicum Klavirski duo Dekleva

Dekleva Piano Duo

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2018115 DIVERTIMENTI

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201394 Ekspanzija

Expansion

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2019123 Glasba sodobnih slovenskih skladateljev za sopran in orgle

Music by contemporary Slovenian composers for soprano and organ

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 999016 Godalni kvartet TARTINI

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201499 HARFONIJA

HARPONY

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201075 KOS - Komorni orkester solistov DSS

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201182 KOS - Komorni orkester solistov DSS 2

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2017112 Kristali Jože Kotar, klarinet; Luca Ferrini, klavir

Crystals Jože Kotar, clarinet; Luca Ferrini, piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200974 MD7 Barvni krog

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201181 Nežno čez strune

Tenderly over strings

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2021133 Odzven harfonije

Resonance of Harpony

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200443 Oscilacije v ateljeju

Oscillations from the Atelier

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200657 PIHALNI TRIO Slovenske filharmonije

The Slovenian Philharmonic WOODWIND TRIO

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2016105 PROSTRANOST Slovenski sekstet klarinetov

EXTENSIVENESS Slovenian Clarinet Sextet

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2023139 Prve izvedbe: Škerjanc, Ukmar, Ciglič, Koporc, Svete, Dekleva, Lebič, Ramovš Igor Dekleva, klavir

First Performances: Škerjanc, Ukmar, Ciglič, Koporc, Svete, Dekleva, Lebič, Ramovš Igor Dekleva, piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2017111 Reminiscence Andrej Kopač, violina

Reminiscences Andrej Kopač, violin

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2019122 RUMENO - RDEČE - ČRNO

YELLOW - RED - BLACK

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200550 Saksofonija

Saxophonia

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2015101 SLOVENSKA GLASBA ZA EVFONIJ

SLOVENIAN MUSIC FOR THE EUPHONIUM

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201497 SLOVENSKA SAKSOFONSKA OBZORJA

SLOVENIAN SAXOPHONE HORIZONS

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200763 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200971 Slovenski violinski koncerti

Slovene Violin Concerto

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2024144 Spominčice

Forget-Me-Nots

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200659 Stičišča zvočnih svetov

Junctures of Sonorous Worlds

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201392 STOP&Horn

STOP&Horn

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201184 TASF s slovenskimi skladatelji

TASF with slovene composers

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200656 Tomaž Rajterič - kitara

Tomaž Rajterič - guitar

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2022137 Urok Izbrane slovenske skladbe za violino solo ter violino in klavir

Spell Selected Slovenian compositions for solo violin and violin and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 201495 V votlini raja

In the Hollow of Heaven

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 2015700 V ZNAMENJU GLASOV ISCM Svetovni glasbeni dnevi - Slovenija 2015: Zbor Slovenske filharmonije in Martina Batič

MARKED BY VOICES ISCM World Music Days - Slovenia 2015: Slovenian Philharmonic Choir and Martina Batič

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200547 Zlati zbori ob jubileju

The Jubilee Celebrating Golden Choirs

Več avtorjev (ZBIRKA)

 
 
 

Ed. DSS 200445 Zvočni pogovor v troje

Sonic Conversation a tre

Več avtorjev (ZBIRKA)