14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 200655

Tomaž Habe

Cvetovi košenin

Meadowland Flowers

Duration: 01:18:19

Vsebina

1

Ad hominem za violino, violončelo in klavir (2003)

Ad hominem for violin, violoncello and piano

Preformer/-s: Trio di Allegro (Stefano Furini - violina / violin, Patric Mouticoli - violončelo / violoncello, Alberto Boischio - klavir / piano)

00:06:46
2

Tri šaljivke za violino, kitaro in harmoniko

Šmentana muha; Polžek; Petelinček

Three Humoresques for violin, guitar and accordion

The Blasted Fly; Little Snail; The Cockerel

Preformer/-s: Trio MARAKLE (Matjaž Porovne - violina / violin, Ravi Sheresta - kitara / guitar, Klemen Leben - harmonika / accordion)

Scores edition: Ed. DSS 1674

00:07:05
3

Narodna in scherzo za rog in orkester

Folk Tune and Scherzo for horn and orchestra

Soloist/-s: Jože Falout - rog / horn

Conductor: Marko Letonja

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1771

00:09:37
4

Arcor Koncert za rog in godala

Andante - Allegro - Andante; Andante funebre; Allegro giocoso

Andante - Allegro - Andante; Andante funebre; Allegro giocoso

Soloist/-s: Boštjan Lipovšek - rog / horn

Conductor: En Shao

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1728

00:25:43
5

Cvetovi košenin za srednji glas, rog in orkester

Otožna jesen; Ne utečeš; Jaz; Obred zatona; Moja tišina

Meadowland Flowers for middle voice, horn and orchestra

Melancholy autumn; You Cannot Escape; Myself; A Ceremony of Decline; My Quietude

Soloist/-s: Barbara jernejčič - Fürst - mezzosopran / mezzo-soprano, Boštjan Lipovšek - rog / horn

Conductor: David de Villers

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1852*

00:17:44
6

Preludij in caprice za tenorsko tubo (pozavno) in orkester

Prelude and Caprice for tenor tuba (trombone) and orchestra

Soloist/-s: Luka Einfalt - tenorska tuba / tenor tuba

Conductor: Marko Hribernik

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1853*

00:10:48