18.30 €
(15.00 € brez 22.00 % DDV)
Nakup
 

Ed. DSS 200551

Brina Jež-Brezavšček

K novi dimenziji

Towards a New Dimension

Trajanje: 01:17:50

Vsebina

1

Pozejdon za violino solo (1990)

Poseidon for violin solo

Izvajalec/-ci: Branko Brezavšček, violina / violin (1. izvedba 1992, Muzina, Mestna hiša Ljubljana, isti izvajalec)

00:08:35
2

Meditacija v petih odslikavah za violinčelo in klavir (1997)

Mantra; Redčenje; Zgoščanje; Bližina; Vzporedja

Meditation in Five Images for violoncello and piano

Mantra; Attenuation; Thickening; Vicinity; Parallels

Izvajalec/-ci: Roham de Saram, violončelo / violoncello, Marianne Schroeder, klavir / piano

Notno gradivo: Ed. DSS 1658

00:19:06
3

Aulofonija domestica za oboo, klarinet in tolkala (1988)

Aulofonia domestica for oboe, clarinet and percussion

Izvajalec/-ci: Božo Rogelja, oboa / oboe, Alojz Zupan, klarinet / clarinet, Boris Šurbek, tolkala / percussion

Notno gradivo: Ed. DSS 1267

00:15:25
4

Pet vzdušij za klavir in elektroniko (1994)

Tekoče vzdušje; Prebadajoče vzdušje; Kroglasto vzdušje; Razpršeno vzdušje; Spiralno dvigajoče vzdušje

Five Atmospheres for piano and electronics

Fluent Atmosphere; Piercing Atmosphere; Globase Atmosphere; Dispersed Atmosphere; Spirally Rising Atmosphere

Izvajalec/-ci: Marianne Schroeder, klavir, glas / piano, voice, Nataša Barbara Gračner, glas / voice

00:19:14
5

Mobile Magico za ansambel for ensemble (1984)

Mobile Magico for ensemble

Dirigent: Kristijan Ukmar

Izvajalec/-ci: Komorni ansambel RTV Slovenija / RTV Slovenia Chamber Ensemble; (1. izvedba 1986, Tribuna jugoslovanskega glasbenega ustvarjanja Opatija, isti izvajalci)

Notno gradivo: Ed. DSS 1169*

00:14:58