18.30 €
(15.00 € brez 22.00 % DDV)
Nakup
 

Ed. DSS 2023139

Več avtorjev (ZBIRKA)

Prve izvedbe: Škerjanc, Ukmar, Ciglič, Koporc, Svete, Dekleva, Lebič, Ramovš
Igor Dekleva, klavir

First Performances: Škerjanc, Ukmar, Ciglič, Koporc, Svete, Dekleva, Lebič, Ramovš
Igor Dekleva, piano

Trajanje: 01:15:16

Vsebina

Uspavanka za klavir

Lullaby for piano

1

Avtor: Lucijan Marija Škerjanc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:05:17

4 Koroški narodni napevi za klavir

4 Carinthian Folk Songs for piano

2

Oj, ta mlinar 1972

Oh, That Miller

Avtor: Vilko Ukmar

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:02:38
3

Kje so tiste stazice 1972

Where Are Those Little Paths

Avtor: Vilko Ukmar

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:17
4

Marija in mlinar 1972

Maria and the Miller

Avtor: Vilko Ukmar

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:02:32
5

V Celovcu liepo paukajo 1972

In Klagenfurt They Speak Nicely

Avtor: Vilko Ukmar

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:11

Bakhanal za klavir

Bachanal for piano

6

Avtor: Zvonimir Ciglič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:03:59

Jutro za klavir

Morning for piano

7

Avtor: Zvonimir Ciglič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:02:16

Utrinek iz preteklosti za klavir

A Fragment from the Past for piano

8

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:34

Na razpotju sreče za klavir

At the Crossroads of Happiness for piano

9

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:47

Samotna ura za klavir

A Lonely Hour for piano

10

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:07

Večerna podoba za klavir

Evening Image for piano

11

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:48

Vzklik za klavir

Exclamation for piano

12

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:00:58

Samotna pot za klavir

A Lonely Path for piano

13

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:07

Resen pogled za klavir

A Serious View for piano

14

Avtor: Srečko Koporc

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:01:37

Hommage á S. Osterc á maestro Igor Dekleva za klavir

Hommage á S. Osterc á maestro Igor Dekleva for piano

15

Avtor: Tomaž Svete

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:09:46

Sonata brevis za klavir

Sonata brevis for piano

16

Avtor: Igor Dekleva

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

Notno gradivo: Ed. DSS 2247

00:09:04

Impromptus za klavir

Impromptus for piano

17

Impromptu I zaporedje 1967

Impromptu I sequence

Avtor: Lojze Lebič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

Notno gradivo: Ed. DSS 679

00:02:00
18

Impromptu II ponavljanje 1967

Impromptu II repetition

Avtor: Lojze Lebič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

Notno gradivo: Ed. DSS 679

00:03:26
19

Impromptu III točka 1967

Impromptu III point

Avtor: Lojze Lebič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

Notno gradivo: Ed. DSS 679

00:01:55
20

Impromptu IV krog 1974

Impromptu IV circle

Avtor: Lojze Lebič

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

Notno gradivo: Ed. DSS 679

00:03:41

Gibanja za klavir

Movements for piano

21

Avtor: Primož Ramovš

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:09:39

Toccata za klavir

Toccata for piano

22

Avtor: Primož Ramovš

Solist/-i: Igor Dekleva, klavir

00:06:37