14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 2017109

Maksimiljan FEGUŠ

Izbrana dela

Selected works

Duration: 01:15:00

Vsebina

Sinfonietta v dveh stavkih za orkester

Sinfonietta in two movements for orchestra

1

Adagio

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: George Pehlivanian

Preformer/-s: Orkester Slovenske filharmonije / Slovenian Philharmonic Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1206*

00:08:06
2

Allegro

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: George Pehlivanian

Preformer/-s: Orkester Slovenske filharmonije / Slovenian Philharmonic Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1206*

00:08:31

Simfonija [št. 1]

Symphony [No. 1]

3

Adagio - Allegro

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1241*

00:06:53
4

Adagio

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

00:06:26
5

Scherzoso

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1241*

00:04:58
6

Andante - Allegro

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1241*

00:05:20
7

Deset človeških zapovedi za deset izvajalcev

Ten Human Commandments for ten performers

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Soloist/-s: Franc Javornik, bas / bass

Conductor: Ivo Petrić

Preformer/-s: Ansambel Slavko Osterc / Slavko Osterc Ensemble

Scores edition: Ed. DSS 1279(*)

00:13:37

Godalni kvartet št. 1

String Quartet No. 1

8

Maestoso

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Preformer/-s: Godalni kvartet Feguš / Feguš String Quartet

Scores edition: Ed. DSS 1576

00:02:52
9

Allegro moderato - Valse

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Preformer/-s: Godalni kvartet Feguš / Feguš String Quartet

Scores edition: Ed. DSS 1576

00:04:58
10

Largo

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Preformer/-s: Godalni kvartet Feguš / Feguš String Quartet

Scores edition: Ed. DSS 1576

00:03:33
11

Missa jubilei - Agnus Dei

Author: Maksimiljan FEGUŠ

Preformer/-s: Mešani pevski zbor Akademije za glasbo, Ljubljana / Mixed Choir of the Ljubljana Academy of Music

Choirmaster/-s: Marko Vatovec

00:09:46