18.30 €
(15.00 € brez 22.00 % DDV)
Nakup
 

Ed. DSS 2019120

Brina Jež-Brezavšček

PONOTRANJENE RAZSEŽNOSTI

INWARD DIMENSIONS

Trajanje: 01:13:41

Vsebina

1

1

SEDEM LISTOV za kljunasto flavto

SEVEN LEAVES for soprano recorder

Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Solist/-i: Maruša Brezavšček, kljunasta flavta / soprano recorder

00:12:22

2

AGORA: 1-21; AMORAG: 1-5

2

Prvi del (Agora: 1-21) za violončelo in klavir

First part (Agora: 1-21) for violoncello and piano

Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Izvajalec/-ci: Rohan de Saram , violončelo / violoncello Marianne Schroeder, klavir / piano

00:27:23
3

Drugi del (Amorag: 1-5) za violončelo in klavir

Second part (Amorag: 1-5) for violoncello and piano

Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Izvajalec/-ci: Rohan de Saram , violončelo / violoncello Marianne Schroeder, klavir / piano

00:12:39

3

4

ČLOVEK IN MORJE za mezzosopran in altovsko flavto s spremljajočima tolkaloma (gongom in kongo)

MAN AND THE SEA for mezzosoprano and alto flute with two percussion instruments (a gong and a conga)

Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Izvajalec/-ci: Barbara Jernejčič - Fürst , mezzosopran, tamtam gong / mezzosoprano, tamtam gong Anja Clift , altovska flavta, konga / alto flute, conga

00:10:30

4

5

ESTAMPIE za godalni kvartet

ESTAMPIE for string quartet

Avtor: Brina Jež-Brezavšček

Izvajalec/-ci: Godalni kvartet Dissonance / String quartet Dissonance

00:10:47