18.30 €
(15.00 € brez 22.00 % DDV)
Nakup
 

Ed. DSS 998011

Več avtorjev (ZBIRKA)

Ansambel SLAVKO OSTERC

Trajanje: 01:11:53

Vsebina

1

Nonet (1937)

Moderato; Allegro con brio

Nonet

Avtor: Slavko Osterc

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Fedja Rupel - flavta in piccolo/flute and piccolo; Franjo Bregar ml. - oboa/oboe; Mihael Gunzek - klarinet/clarinet; Jože Falout - rog/horn; Konstandin Kirkov - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Ciril Škerjanec - violončelo/violoncello; Cveto Klemenčič - kontrabas/double bass)

Notno gradivo: Ed. DSS 411(*)

00:11:27
2

Absurdi za dvoje kvintetov (1971)

Absurds for two quintets

Avtor: Zvonimir Ciglič

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Fedja Rupel - flavta in piccolo/flute and piccolo; Franjo Bregar ml. - oboa/oboe; Božidar Lotrič - pozavna/trombone; Konstandin Kirkov - violina/violin; Božo Mihelčič - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Vlado Požar - violončelo/violoncello; Štefan Perkič - kontrabas/double bass)

00:07:41
3

Variacije za violino in komorni ansambel (1969)

Variations for violin and chamber ensemble

Avtor: Igor Štuhec

Solist/-i: Tomaž Lorenz - violina / violin

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Jože Pogačnik - flavta/flute; Mihael Gunzek - klarinet/clarinet; Vlado Černe - fagot/bassoon; Jože Falout - rog/horn; Božo Mihelčič - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Vlado Požar - violončelo/violoncello)

Notno gradivo: Ed. DSS 526*

00:08:04
4

Apel za rog in komorni ansambel (1964)

Call for horn and chamber ensemble

Avtor: Primož Ramovš

Solist/-i: Jože Falout - rog / horn

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Fedja Rupel - flavta in piccolo/flute and piccolo; Mihael Gunzek - klarinet/clarinet; Ruda Kosi - harfa/harp; Konstandin Kirkov - violina/violin; Darko Linarič - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Ciril Škerjanec - violončelo/violoncello; Cveto Klemenčič - kontrabas/double bass)

Notno gradivo: Ed. DSS 324(*)

00:09:06
5

Nomos za komorni ansambel (1969)

Nomos for chamber ensemble

Avtor: Jakob Jež

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Jože Falout - rog/horn; Stanko Arnold - trobenta/trumpet; Boris Šinigoj - pozavna/trombone; Boris Šurbek - tolkala/percussion; Josip Mihelčič - tolkala/percussion; Ruda Kosi - harfa/harp; Aci Bertoncelj - klavir in celesta/piano and celesta; violina/violin; Božo Mihelčič - violina/violin; Tomaž Lorenz - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Vlado Požar - violončelo/violoncello; Cveto Klemenčič - kontrabas/double bass)

Notno gradivo: Ed. DSS 499*

00:06:25
6

Timber line za komorni ansambel (1974)

Timber line for chamber ensemble

Avtor: Pavel Mihelčič

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Jože Falout - rog/horn; Boris Šinigoj - pozavna/trombone; Boris Šurbek - tolkala/percussion; Aci Bertoncelj - klavir in celesta/piano and celesta; Konstandin Kirkov - violina/violin; Božo Mihelčič - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Ciril Škerjanec - violončelo/violoncello; Cveto Klemenčič - kontrabas/double bass)

Notno gradivo: Ed. DSS 691*

00:05:31
7

Esquisses poètiques za oboo (angleški rog) in 9 instrumentov (1979)

Esquisses poètiques for oboe (cor anglais) and 9 instruments

Avtor: Ivo Petrić

Solist/-i: Božo Rogelja - oboa in angleški rog / oboe and cor anglais

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Fedja Rupel - flavta in piccolo/flute and piccolo; Jože Falout - rog/horn,Boris Šurbek - tolkala/percussion; Aci Bertoncelj - klavir in celesta/piano and celesta; Konstandin Kirkov - violina/violin; Bogomil Kosi - viola/viola; Miloš Mlejnik - violončelo/violoncello; Cveto Klemenčič - kontrabas/double bass)

Notno gradivo: Ed. DSS 926*

00:12:38
8

Kons (a) za komorni ansambel (1970)

Kons (a) for chamber ensemble

Avtor: Lojze Lebič

Dirigent: Ivo Petrić

Izvajalec/-ci: Ansambel/Ensemble Slavko Osterc; (Fedja Rupel - flavta in piccolo/flute and piccolo; Mihael Gunzek - klarinet/clarinet; Jože Falout - rog/horn; Boris Šurbek - tolkala/percussion; Ruda Kosi - harfa/harp; Aci Bertoncelj - klavir in celesta/piano and celesta; Konstandin Kirkov - violina/violin; Jože Šivic - viola/viola; Vlado Požar - violončelo/violoncello)

Notno gradivo: Ed. DSS 463(*)

00:10:56