Brina Zupančič (1953-)

Ed. DSS 2141 Balada za violino solo

Ballad for solo violin

Brina Zupančič

Solo: vl

 

Ed. DSS 2140 Elegija za violončelo in klavir

Elegy for violoncello and piano

Brina Zupančič

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 2237* Kaj je videl muc Melhior za simfonični orkester

Brina Zupančič

Instrumentation: 2.2.2.0.2 - 4.2.1.0 - 3perc - archi

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Mc. DSS 152 Predice za pikolo, violino in harfo

Spinstresses for piccolo, violin and harp

Brina Zupančič

Solo: picc + vl + arp

 

Ed. DSS 1726 Respirationes za flavto in klavir

Brina Zupančič

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 2259 Respirationes za flavto in klavir

Respirationes for flute and piano

Brina Zupančič

Solo: fl + pf

 

Mc. DSS 167 Romantični počasni ples za violo in klavir

Romantic slow dance for viola and piano

Brina Zupančič

Solo: vla + pf

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 1760 Tri prekmurske narodne za mešani zbor

Three folk songs from Prekmurje for mixed choir

Three folk songs from Prekmurje for mixed choir

Brina Zupančič

Choir: SATB

 

Ed. DSS 1984 Tri skladbe za godalni kvartet

Three pieces for string quartet

Brina Zupančič

Instrumentation: 0--0--0--0--0--archi(1.1.1.1.0)--0

 

Ed. DSS 1698* Vprašanja za orkester (ali ansambel)

Questions for orchestra (or ensemble)

Questions for orchestra (or ensemble)

Brina Zupančič

Instrumentation: 2.2.2.0.2--2.1.1.0--perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1911 Zborovska glasba 2009 DSS [zv. 1 - 8]

Choral music 2009 DSS [vol. 1 - 8] Nine Vignettes; Verses and Thoughts of the Four Poets; One is Not Alone; Poets; Flintstone from the Sun; I Carry the Sun Towards You; Solitude; The Storm - Tango

Več avtorjev (ZBIRKA)

Choir: SSAA // TTBB // ZZBrBrBB // SATB

 

Mc. DSS 153 Zgodba treh za pikolo, altovsko flavto in klavir

The Story of Three for piccolo, alto flute and piano

Brina Zupančič

Solo: picc + fl + pf