Ed. DSS 2178*

Dunajski večeri 2018 za bariton, mešani zbor in orkester na poezijo Ivana Cankarja

Vienna evenings for baritone, mixed choir and orchestra to the poetry of Ivan Cankar


Avtor: Maksimiljan Strmčnik

Besedilo: Ivan Cankar

Solo: Br

Zasedba: 1.1.1.0.1 - 2.2.2.1 - timp.3perc - pf.cel - arp - archi - SATB